SERTAI TEAM ACTIVE PARTNER BUNGARRAYA HQ HARI INI !

Syarat-Syarat untuk menjadi Active Partner:

1 ) Saya yang bernama di atas, berminat untuk memohon menjadi agen bagi memasarkan produk keluaran BungaRRaya

2 ) Saya mengesahkan bahawa semua keterangan yang diberikan dalam borang permohonan ini adalah benar dan sah.

3 ) Saya juga faham bahawa permohonan saya akan dipertimbangkan oleh pihak pengurusan yang berhak menolak permohonan ini tanpa perlu memberi sebarang penjelasan.

4 ) Saya bersetuju mematuhi semua syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat

5 ) Saya menyertakan Salinan Kad Pengenalan, Pendaftaran Syarikat (jika ada), Lesen Perniagaan (jika ada), dan gambar latar belakang putih